پرسشنامه موانع تحول اداری (بهاری و ملکی، ۱۳۷۹)

سازنده ابزار:   بهاری و ملکی، 1379

تعداد گویه/سوال:    35

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: ساختارنیروی انسانی، حقوق ودستمزد، ساختارتشکیلاتی، ساختاراطلاعاتی و قوانین ومقررات

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    بهاری و ملکی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.