پرسشنامه نیازهای آموزشی مدیران (سپهری راد، ۱۳۷۹)

سازنده ابزار:   سپهری راد، 1379 برگرفته از کتاب سازمان و مدیریت با رویکرد پِژوهشی مقیمی

تعداد گویه/سوال:    23

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: نیازبه دانش مدیریت؛ نیازبه نیروی انسانی متخصص وکارآمد؛ نیازبه امکانات ومنابع مادی وتکنولوژیکی؛ نیازبه انجمن اولیا ومربیان

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    سپهری راد

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.