پرسشنامه و آزمون سنجش رشد روانی اریکسون بخشی از آزمون کنستانتینو پل، ۱۹۶۹

سازنده ابزار:   اریکسون

تعداد گویه/سوال:    12

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: نهفتگی، بلوغ و نوجوانی و نهایتا اوایل بزرگسالی

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    کارور و شی یر

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.