پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی مینه سوتا MLHFQ (رکتور،۱۹۸۴)

سازنده ابزار:   رکتور،1984

تعداد گویه/سوال:    21

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیرمقیاس: فیزیکی و هیجانی

مقیاس/طیف:    6 درجه ای

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش دارد- تنها پرسشنامه اسکن شده است

روایی:    همزمانی و سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    عباسی و نصیری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.