پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (ام اس) MSQOL-54

سازنده ابزار:   توسط باربارا جی ویکری (1995) در دانشگاه کالیفورنیا در لوسانجلس

تعداد گویه/سوال:    54

مولفه/زیر مقیاس:    14 زیرمقیاس: عملکرد جسمی، محدودیت نقش به علت مشکلات جسمی، محدودیت نقش به علت مشکلات روحی، عملکرد اجتماعی، تنش سلامتی، عملکرد جنسی، رضایت از عملکرد جنسی، درد، انرژی، درک سلامت، کیفیت زندگی کلی، تغییرات سلامت، عملکرد شناختی و بهزیستی روانی

مقیاس/طیف:    100 درجه ای

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش دارد- تنها پرسشنامه پی دی اف و اسکن شده است

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    10 صفحه

منبع:    برهانی حقیقی و قائم؛ محمد، ریماز، دستورپور و همکاران

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.