پرسشنامه الگوهای نادرست اداره کردن (مدیریت) جلسات (عرب، ۱۳۹۵)

سازنده ابزار:   عرب (1395) براساس متون مک کفری (1388)

تعداد گویه/سوال:    45

مولفه/زیر مقیاس:    8 الگو : عالم نما- متظاهر عوام زاده- فیلسوف- ناظر خوب- دیکتاتور خیراندیش- دیکتاتور- مرموز عملگرا- هواخواه همکاران

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مک کفری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 150000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.