پرسشنامه جلسات فرد به فرد (دو سه نفری) موثر (عرب، ۱۳۹۵)

سازنده ابزار:   عرب (1395) براساس ویژگی های کلیدی جلسات رو در رو موریس (1994)

تعداد گویه/سوال:    13

مولفه/زیر مقیاس:    2 مولفه: اهداف و ویژگی ها

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    مک کفری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 150000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.