پرسشنامه فشار روانی سازمانی مدیران (رسولی، ۱۳۸۷)

سازنده ابزار:   رسولی، 1387

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: روابط کاری؛ مسئولیت درقبال دیگران؛ ابهام نقش؛ تعارض نقش؛ فشارکاری؛ پیشرفت کاری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    وهابی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.