آزمون و شاخص شخصیتی کرنل فرم N2

سازنده ابزار:   کرنل

تعداد گویه/سوال:    101

مولفه/زیر مقیاس:    10 زیرمقیاس: ترس و نابسندگی؛ افسردگی؛ ناآرامی و اضطراب؛ علایم عروقی – عصبی؛ واکنش یکه خوردن؛ علایم روان تنی؛ خودبیمار انگاری و ضعف؛ علایم معده ای – روده ای؛ حساسیت و بدگمانی؛ انحراف اجتماعی – روانی مشکل زا

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش دارد- روش اجرا و توضیحات دارد

روایی:    ملاکی دارد- اصلی

پایایی:    کودرریچاردسون دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    14 صفحه

منبع:    رضاخانی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.