پرسشنامه تاثیر تنبیه در امر آموزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدائی (یکه خوانی، ۱۳۸۱)

سازنده ابزار:   یکه خوانی، 1381

تعداد گویه/سوال:    23

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: اثرات مثبت تنبیه به طور کلی - اثرات منفی تنبیه به طور کلی - دید شما به تنبیه- اثرات مثبت تنبیه بدنی - اثرات منفی تنبیه بدنی- اثرات مثبت تنبیه غیربدنی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    یکه خوانی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.