پرسشنامه سنجش تسلط مغزی (چهار ربع مغزی) HBDI (ندهرمن، ۱۹۸۰)

سازنده ابزار:   ندهرمن، 1980

تعداد گویه/سوال:    60

مولفه/زیر مقیاس:    4زیرمقیاس یا ربع: سبك تفكرتحيلي ربع مغزي A ، سبك تفكر باتوالي ربع مغزي B سبك تفكر بين فردي ربع مغزيC و سبك تفكر خلاق ربع مغزي D و

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    اکرم مقدسی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.