پرسشنامه اصول روابط انسانی مدیر (سرلک،۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   سرلک،1390

تعداد گویه/سوال:    34

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: حرمت انسانی؛ ايجاد انگيزه؛ تصميم گيری مشارکتی؛ فضای دوستانه؛ درک همدلانه

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    سرلک

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.