پرسشنامه رفتار مراقبتی پرستار CBI- 42 (ولف و همکاران، ۱۹۹۸)

سازنده ابزار:   ولف و همکاران، 1998

تعداد گویه/سوال:    42

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: قايل شدن احترام براي ديگري؛ اطمينان از حضور انساني؛ ارتباط و گرايش مبثت؛ دانش و مهارت حرفه اي؛ توجه به تجارب ديگري

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد- به همراه توضیحات و نسخه انگلیسی پرسشنامه

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    جولايي و همکاران؛ رفیعی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.