پرسشنامه نقش مشاوران در زمینه امور آموزشی دانش آموزان (پورحسین، ۱۳۸۲)

سازنده ابزار:   پورحسین، 1382

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: کمک به دانش آموزان درانتخاب رشته تحصیلی ؛ کمک به پیشرفت درسی دانش آموزان ؛ کمک به دانش اموزانی که دچار افت تحصیلی شده اند ؛ آشنانمودن دانش آموزان باچگونگی (روش های)مطالعات درسی ؛ آشنانمودن دانش آموزان باقوانین ومقررات آموزشی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    پورحسین

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.