پرسشنامه بروز و پرورش رفتار کارآفرینانه دبیران (نجاریان کاخکی،۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   نجاریان کاخکی، 1392

تعداد گویه/سوال:    57

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیر مقیاس: ریسک پذیری، کانون کنترل، نیازبه موفقیت، عملگرایی، تحمل ابهام، چالش طلبی و نوآوری و خلاقیت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    نجاریان کاخکی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.