پرسشنامه سبک های دلبستگی به خدا – فرم خلاصه شده M-SAS (غباری بناب، ۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   غباری بناب، 1390

تعداد گویه/سوال:    16

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: جوارجویی،پناهگاه امن،پایگاه امن،اعتراض به جدایی(نگرانی ازجدایی ازدلبستگی)، ادراک مثبت ازخود،ادراک مثبت ازخدا

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و سازه ای و همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    ملایی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.