پرسشنامه انگیزه توفیق طلبی (احمدپور و مقیمی، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   احمدپور و مقیمی، 1392

تعداد گویه/سوال:    8

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    10 درجه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    دلبری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.