پرسشنامه بررسی وضعیت گذران اوقات فراغت دانش آموزان معلول جسمی (الهی، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   الهی، 1393

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: مشخصات فردی؛ فعالیت ورزشی ؛ اوقات فراغت وفعالیت های بدنی ؛ اهداف

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    الهی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.