آزمایش منع بعدی یا بازداری پس گستر

سازنده ابزار:   نامشخص

تعداد گویه/سوال:    دو فهرست A و B که هر یک از دوازده صفت دو بخشی

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    صحیح/غلط

نمره گذاری:    روش اجرا و جدول پیوست دارد

تفسیر:    روش تحلیل دارد- حل مساله ندارد

روایی:    دارد- بومی

پایایی:    دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    گنجی؛ چهارباغي و همکاران؛ شریف نژاد و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.