پرسشنامه جو عاطفی خانواده (هیل برن، ۱۹۶۴)

سازنده ابزار:   هیل برن، 1964

تعداد گویه/سوال:    16

مولفه/زیر مقیاس:    8 زیرمقیاس: محبت؛ نوازش؛ تایید کردن؛ تجربه های مشترک؛ هدیه دادن؛ تشویق کردن؛ اعتماد؛ احساس امنیت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    ناهیدی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.