پرسشنامه فرسودگی شغلی GBI (گلگارد، ۱۹۸۹)

سازنده ابزار:   گلگارد، 1989

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    8 عامل

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- فایل پرسشنامه پی دی اف و فایل توضیحات آن ورد است

روایی:    محتوایی و همگرایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.