پرسشنامه کارآفرینی سازمانی (دکتر کفچه،۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   دکتر کفچه،1390

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    6 بعد: ایجاد فرصت؛ کشف فرصت؛ تصمیم به بهره برداری ازفرصت؛ کسب منابع لازم؛ استراتژی های کارآفرینانه؛ فرآیند سازماندهی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    سندگل

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.