پرسشنامه ساختار قدرت خانواده (سعیدیان، ۱۳۸۲)

سازنده ابزار:   سعيديان، 1382

تعداد گویه/سوال:    46

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: مقياس قلمرو قدرت زن و شوهر، ساخت قدرت، شيوه اعمال قدرت زن و شوهر

مقیاس/طیف:    3 و 5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- پرسشنامه اسکن شده است اما توضیحات آن ورد است

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    خاكپور و همکاران؛ برغمدی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.