پرسشنامه سبک رهبری (طلوع یوسف نیا، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   طلوع یوسف نیا 1393

تعداد گویه/سوال:    27

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: سبک رهبری آمرانه-استعماری؛ آمرانه-خیرخواهانه ؛ مشورتی ؛ مشارکتی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    طلوع یوسف نیا

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.