پرسشنامه سبک های رهبری مربیان ورزشی LSS (چلادوری و صالح،‌۱۹۸۰)

سازنده ابزار:   چلادوری و صالح،‌1980

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    5 سبک: تمرین و اموزش، آمرانه، دموکراتیک، حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    یوسفی پاسکه

نوع فایل: پی دی اف .pdf

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.