پرسشنامه برنامه سازی خلاق رادیویی ۴۸ آیتم

سازنده ابزار:   نامشخص

تعداد گویه/سوال:    48

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: وقت صرف کردن؛ اهمیت برای انتخاب موضوع برنامه؛ موافق یا مخالف بودن؛ تأثیرگذاری در تهیه یک برنامه رادیویی؛ تاثیر نحوه فعالیت یا استخدام برنامه سازان رادیو؛ تاثیر نظرها و دانش مدیران رادیو

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    پایان نامه های ارشد دانشگاه صدا و سیما

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.