مجله علمی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری

هزینه چاپ مقاله ۱۶۰ هزار تومان

زمان اخذ پذیرش حداکثر ۱۰ روز

چاپ مقاله حداکثر ۳۰ روز 

 این مجله در موارد زیر دارای امتیاز می باشد:

– مصاحبه دکتری

– دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

– ارتقای اعضای هیات علمی

– درجه بندی و ارتقای فرهنگیان و کارمندان

ارسال مقالات

mgacphdyar@gmail.com

شماره تماس: ۰۹۳۶۰۲۲۴۶۸۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.