پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی خفیف دوره راهنمایی (حسین خانزاده فیروزجاه و پرند، ۱۳۸۶)

سازنده ابزار:   حسین خانزاده فیروزجاه و پرند، 1386

تعداد گویه/سوال:    22

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: مشکلات سلوک ؛ تمایلات بزهکارانه؛ بیقراری؛ حواس پرتی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و سازه ای عاملی اکتشافی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    حسین خانزاده فیروزجاه و پرند

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.