پرسشنامه عملکرد شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها ۶ زیرمقیاس و ۳۳ سوال

سازنده ابزار:   نامشخص

تعداد گویه/سوال:    33+ 1 (3تا 36)

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: اعتماد اعضا برای همکاری و مشارکت- تامین نیازهای اعتباری- تامین خوراک دام و نهاده ها- ایجاد شبکه های آموزشی- ترویجی- آگاهی بخشی کشاورزان و دامداران- جمع آوری شیر و حمل و نقل و ایجاد تاسیسات و بازاریابی و خرید و فروش

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    پایان نامه کارشناسی. دانشکده دامپزشکی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.