پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI) (دنیس و واندروال، ۲۰۱۰)

سازنده ابزار:   دنیس و واندروال، ۲۰۱۰

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: جایگزین‌ها، کنترل، و جایگزین‌هایی برای رفتارهای انسانی

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد؛ پرسشنامه پی دی اف است اما سایر توضیحاش ورد است؛ به همراه نسخه زبان اصلی (انگلیسی)

روایی:    همزمانی و همگرایی دارد- اصلی؛ سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    شاره و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.