چاپ سریع مقالات در مجله یا نشریه رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی

مدت زمان داوری ۷ الی ۱۰ روز
چاپ مقالات در کمتر از ۳۰ روز
هزینه صدور گواهی + چاپ مقاله= ۱۵۰هزار تومان
ایمیل: rasseditor@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.