چاپ سریع مقالات در مجله یا نشریه علمی پژوهش در علوم رایانه

مدت زمان داوری حداکثر دو هفته
چاپ مقالات در کمتر از ۳۰ روز
هزینه صدور گواهی + چاپ مقاله= ۱۶۰ هزار تومان
ایمیل: rcsjjournal@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.