پرسشنامه رهبری هوشمند (سیدانمانلاکا، ۲۰۰۲)

سازنده ابزار:   سیدانمانلاکا، 2002

تعداد گویه/سوال:    23

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: رهبری عقلایی، هیجانی و معنوی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    طاوسی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.