پرسشنامه مراجع درونی شغلی بر پایه مدل ادگار شاین (۱۹۹۶)

سازنده ابزار:   بر پايه مدل ادگار شاين (1996)

تعداد گویه/سوال:    27

مولفه/زیر مقیاس:    8 زیر مقیاس: شايستگي فني- كاركردي، شايستگي مديريتي عمومي، امنيت- ثبات، خلاقيت كارآفريني، استقلال- خودمختاري، خدمت و ازخودگذشتگي و ايثار، چالش محض و سبك زندگي

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    قلاوندی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.