پرسشنامه و مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن ( ESS) (بندورا، ۱۹۹۷)

سازنده ابزار:   بندورا، 1997

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: عوامل محیطی - موقعیتی؛ عوامل روان شناختی؛ عوامل کاری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و همگرا دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی و اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    آگاه هریس و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.