پرسشنامه بررسی وضعیت اقتصادی،اجتماعی، بهداشتی ونحوه گذران اوقات فراغت بازنشستگان (صابریان،۱۳۸۰)

سازنده ابزار:   صابریان،1380

تعداد گویه/سوال:    85

مولفه/زیر مقیاس:    13 زیرمقیاس: شغل درآمدزا بعد از بازنشستگی - منبع امرار معاش - متوسط مبلغی که خانواده در مورد موادغذایی و ... - وضعیت مالکیت مسکن بازنشسته- امکانات و وسایل موجود در محل زندگی بازنشسته - برای تعیین وضعیت اجتماعی و نحوه گذران اوقات فراغت - تعیین مهم ترین نیازهای بازنشستگان- چگونگی استفاده از وسایل کمکی - آگاهی ازوضعیت بهداشتی و ...

مقیاس/طیف:    چند گزینه ای

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمایی دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    10 صفحه

منبع:    صابریان

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 150000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.