پرسشنامه تحلیل موانع رشد فکری، اخلاقی و مهارتی دانش آموزان (خورسندپریزاد، ۱۳۹۴)

سازنده ابزار:   خورسندپریزاد، 1394

تعداد گویه/سوال:    65

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: عوامل آموزشگاهی ؛ عوامل خانوادگی و عوامل فردی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    10 صفحه

منبع:    خورسندپریزاد

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 150000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.