پرسشنامه سبک های دلبستگی (وفاییان،۱۳۸۵) براساس ابزار هازن وشیور (۱۹۸۷)

سازنده ابزار:   نقل از وفاییان،1385براساس ابزار هازن وشیور (1987)

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: ایمن؛ ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسویه گرا

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمایی دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    قریشی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *