پرسشنامه سرمایه انسانی (مرادی، زالی و پرنیان، ۱۳۹۴)

سازنده ابزار:   مرادی، زالی و پرنیان، 1394 براساس سه ابزار ناهاپیت و گوشال (1998) و استون (2001) و گروتایرت (2003)

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: شناختی؛ رابطه ای؛ ساختاری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک بعضی گویه های زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مرادی، زالی و پرنیان

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.