پرسشنامه رضایت ارباب رجوع از وظیفه شناسی کارکنان (نعیمی، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   نعیمی، 1392

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: تعهد کاری؛ اخلاق کاری؛ مسئولیت پذیری؛ نظم و انضباط و رضایت ارباب رجوع

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    نعیمی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.