پرسشنامه رهبری امنیت مدار (کومب،۲۰۱۱)

سازنده ابزار:   کومب،2011

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: اثربخشی روانی، امنیت روانی، مقبولیت کارکنان، مشاهده پتانسیل

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    حسنی و شهودی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.