پرسشنامه شاخص های چندگانه مدیریت منابع انسانی (سلطانی، ۱۳۸۷)

سازنده ابزار:   سلطانی، 1387

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: نگرش نسبت به کار- جو سازمانی- تعهد مدیریت- وفاداری کارکنان

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    سلطانی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.