پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی بر پایه مدل تائورمینا (۱۹۹۴)

سازنده ابزار:   بر پایه مدل تائورمینا (1994)

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    4 خرده مقیاس: دریافت آموزش، تفاهم، حمایت کارکنان و چشم انداز از آینده سازمان

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد؛

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    نادی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.