پرسشنامه جو یا فضای روانشناختی حاکم بر سازمان (کویز و دکوتیز، ۱۹۹۱)

سازنده ابزار:   کویز و دکوتیز (1991)

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    8 خرده مقیاس: استقلال، انسجام، اعتماد، فشار، حمایت، قدردانی، انصاف و نوآوری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک گویه های مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد؛

روایی:    صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    برونسرا

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.