دانلود رایگان پرسشنامه ایمنی CSV و OHS دارای ۸۸ آیتم

سازنده ابزار:   نامشخص

تعداد گویه/سوال:    88

مولفه/زیر مقیاس:    24 مولفه: اجرا ؛ گسترش سیاست و راهبرد؛ شرح جایگاه؛ توافقنامه های عملکرد؛ تکمیل؛ شناسایی ریسک ؛ ارزیابی ریسک؛ اولویت ریسک؛ کنترل ریسک؛ تهیه اطلاعات؛ فرایندهای عملکرد استاندارد؛ جمع آوری داده ها؛ مدیریت حادثه؛ تهیه کمکهای اولیه؛ تخلیه اضطراری (تخلیه اورژانسی)؛ مدیریت حوادث بحرانی؛ حمله و خشونت؛ امنیت؛ برنامه های کمک به کارکنان؛ مدیریت پس از حادثه؛ مدیریت درخواست خسارت؛ ارزیابی و کنترل؛ طرح اصلاحات

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: رایگان و بدون ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.