دانلود رایگان پرسشنامه مهارتهای روانی حرکتی سازگاری ۱۱ مولفه و ۳۸ آیتم

سازنده ابزار:   نامشخص

تعداد گویه/سوال:    38

مولفه/زیر مقیاس:    11 مولفه: رفتار خشونت آميز و مخرب ؛ رفتار ضد اجتماعي ؛ رفتار طغياني ؛رفتار غيرقابل اعتماد ؛ كناره گيري ؛ رفتار قالبي (ثابت) و اطوار عجیب؛ رفتارهاي اجتماعي نامناسب؛ عادات صوتي ناپسند؛ عادات ناپسند يا عجيب؛ گرايش بيش فعالي ؛ آشفتگيهاي رواني

مقیاس/طیف:    2 درجه ای

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    15 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: رایگان و بدون ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.