پرسشنامه تجدید نظر شده احتکار فراست، استیکیته و گریشام‌ ۲۳ آیتم

سازنده ابزار:   فراست، استیکیته و گریشام

تعداد گویه/سوال:    23

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: انبار کردن شدید اشیاء ؛ مشکلاتی در دور ریختن ؛ مالکیت شدید

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- اصلی

پایایی:    آلفار کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    دیوید ویل، و راب ویلسون

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.