پرسشنامه تعامل اجتماعی در فروشگاه (صادق پور و رمضان نژاد، ۱۳۹۵)

سازنده ابزار:   صادق پور و رمضان نژاد، 1395بر اساس پرسشنامه های بردی و کرونین جونیور (2001) و لیندکوئیست (1974)

تعداد گویه/سوال:    12

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: احترام، نگرش، توجه و کنشگرانه

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    صادق پور و رمضان نژاد

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.