پرسشنامه مهارت های برنامه ریزی درسی معلمان (افشین، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   افشین 1393

تعداد گویه/سوال:    27

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیرمقیاس: اهداف برنامه، محتوای برنامه، شیوه ارائه برنامه، زمانبندی برنامه، فناوری برنامه، ارزشیابی برنامه، اجرای برنامه

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    افشین

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.