پرسشنامه رهبری موثق (آویلیو و گاردنر، ۲۰۰۵)

سازنده ابزار:   آویلیو و گاردنر، 2005

تعداد گویه/سوال:    32 (16+16)

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: شفافیت، دیدگاه اخلاقی درونی، پردازش متعادل و خودآگاهی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    خلج

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.